Zarząd

GEMARD
Generalny wykonawca

Struktura personalna Zarządu Spółki jest jednoosobowa i składa się z Prezesa Zarządu. Funkcję Prezesa Zarządu pełni Ludwik Żmijewski.

created by http://www.seetop.pl/