Oferta

GEMARD
Generalny wykonawca

Zasadniczym celem Spółki na najbliższe 5 lat działalności jest osiągnięcia statutu wiarygodnego i rozpoznawalnego partnera dla określonej grupy Inwestorów i większych firm budowlanych, osiąganie wzrostu sprzedaży na poziomie 30% w skali roku oraz budowa sylwetki wiarygodnej firmy budowlanej.

W obecnym czasie oferta działalności firmy koncentruje się głównie w obszarze Generalnego Wykonawstwa jak i realizacji stanów surowych budynków i obiektów kubaturowych takich jak: budynki mieszkalne, biurowe, handlowe, budynki użyteczności publicznej itp. zarówno w sektorze zamówień publicznych jak i sektorze zamówień prywatnych. Istotną część działań akwizycyjnych GEMARD będą stanowić remonty, renowacje i modernizacje budynków kubaturowych. Terytorialnie działalność firmy na tym etapie rozwoju obejmuje głównie Warszawę oraz całe województwo mazowieckie.

created by http://www.seetop.pl/