O nas

GEMARD
Generalny wykonawca

Firma GEMARD Sp. z o.o. sp. k. jest rozwijającym się przedsiębiorstwem powołanym do realizacji zadań w branży budowlanej. Na rynku regionalnym tj. w granicach województwa mazowieckiego jako odrębny podmiot działa od dnia 22.12.2010 r., jednak jej organizacyjny i kadrowy początek sięga 1994 roku, kiedy to obecny Współwłaściciel firmy GEMARD Sp. z o.o. założył firmę pn. „Usługi Ogólnobudowlane” Andrzej Pieńkosz. Późniejsze zmiany organizacyjne zaowocowały powstaniem w 2000 r. Spółki P.U.H. ELCOR Sp. z o.o. , oraz dalszej kontynuacji działalności poprzedniej firmy pod nazwą P.H.U. APIN Andrzej Pieńkosz oferującej kompleksową realizację instalacji elektrycznych i teletechnicznych oraz robót ogólnobudowlanych.

Z uwagi na możliwości i potrzeby rynku budowlanego działająca w APIN komórka budownictwa ogólnego została przeniesiona do powołanej w tym celu nowej spółki pn. GEMARD która korzystając z zaplecza i struktur organizacyjnych firmy APIN ma na celu zbudowanie profesjonalnej firmy wyspecjalizowanej w robotach budowlano - montażowych.
created by http://www.seetop.pl/