Budowa budynku biurowego z częścią magazynową ul. Bukowa 2 Szeligi

Budowa dla firmy Atrax budynku biurowego z częścią magazynową, zbiornikiem wód opadowych wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Szeligi, ul. Bukowa 2 
created by http://www.seetop.pl/