Modernizacja Węzła Cieplnego w Budynku ZPPP Nr 1 przy ul. Zawiszy 13 w Warszawie.

Modernizacja węzła cieplnego polegała na całkowitym demontażu istniejących urządzeń i automatyki oraz na dostawie nowego 2-funkcyjnego węzła cieplnego pracującego w układzie szeregowo-równoległym obsługującego instalację wewnętrzną c.o. i instalację wewnętrzną c.w.. Modernizacja węzła spowodowała zwiększenie mocy grzewczej do następujących warstości: Qco = 344,9 kW; Qcwu max = 160,0 kW i Qcwu śr. = 110,0 kW. Prace modernizacyjne węzła cieplnego obejowały również dostosowanie pomieszczenia węzła do warunków technicznych jakim powinny odpowiadać tego typu pomieszczenia tj. wykonanie wentylacji nawiewnej i wywiewnej, modernizacja instalacji elektrycznej i uziemiającej, wymiana posadzki, wymiana instalacji kanalizacji wraz z przebudową studzienki schładzającej, remont powierzchni ścian i sufitów oraz wymianę drzwi.


created by http://www.seetop.pl/