Rozbiórka Dwóch Wiat Stalowych na Działce ewid. nr 214 przy ul. Łopuszańskiej 38 w Warszawie

Kontrakt polegał na wykonaniu projektu rozbiórki, uzyskaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na rozbiórkę oraz wykonaniu prac rozbiórkowych dwóch wiat stalowych wraz z utylizacją odpadów powstałych w procesie rozbiórki w postaci: płyt azbestowo-cementowych, stali, gumy, szkła, drewna, plastiku itp.


created by http://www.seetop.pl/