2013

Przebudowa Wejścia do Gmachu Głównego ITC Politechniki Warszawskiej przy ul. Nowowiejskiej 21/25 w Warszawie polegała na wyburzeniu starej konstrukcji schodów, wykonaniu głębokich wykopów i nowej konstrukcji żelbetowej monolitycznej schodów  z rampami dla niepełnosprawnych oraz pracami wykończeniowymi, które nadały wejściu nowy charakter i wyraz architektoniczny.
czytaj więcej
Generalny remont sześciu klatek schodowych (4 kondygnacje nadziemne i 1 kondygnacja podziemna) w Budynku Mieszkalnym przy ul. Dymińskiej 10 w Warszawie.
czytaj więcej
Modernizacja zewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej w Zespole Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych Nr 1 przy ul. Zawiszy 13 w Warszawie polegała na wymianie istniejących rur żeliwnych i kamionkowych, niedrożnych wpustów ulicznych i studni kanalizacyjnych na nowe rury PCV, wpusty i studnie.
czytaj więcej
Remont izolacji polegał na odkryciu ścian zewnętrznych i stropu nad garażem, usunięciu starych warstw izolacyjnych, ułożeniu nowych warstw izolacyjnych z podwójnej papy termozgrzewalnej, odtworzeniu warstw izolacji termicznej i tynku mozaikowego na cokole budynku.
czytaj więcej


1 2
created by http://www.seetop.pl/