Szpital Grochowski – wykonanie przykrycia stropem hollu wejściowego

Roboty rozbiórkowe polegały na wyburzeniu istniejącej klatki schodowej z poziomu piwnicy do poziomu I pietra, demontaż drzwi i wyburzenie ściany pomiędzy schodami i korytarzem, wyburzenie części ściany zewnętrznej w celu montaży drzwi wyjściowych na patio. Zakres prac budowlanych obejmował wykonanie: słupów żelbetowych opartych na stopach fundamentowych, stropu żelbetowego z podciągami nad holem parteru, płyt stropowych nad piwnicą w miejscu wyburzonej klatki schodowej, montaż okna PCV, montaż drzwi zewnętrznych oraz ścianki aluminiowej, odtworzenie elewacji po wykonanych pracach.
Szpital Grochowski - wykonanie przykrycia stropem hollu wejściowego
Szpital Grochowski - wykonanie przykrycia stropem hollu wejściowego
Szpital Grochowski - wykonanie przykrycia stropem hollu wejściowego
Szpital Grochowski - wykonanie przykrycia stropem hollu wejściowego
Szpital Grochowski - wykonanie przykrycia stropem hollu wejściowego
Szpital Grochowski - wykonanie przykrycia stropem hollu wejściowego
Szpital Grochowski - wykonanie przykrycia stropem hollu wejściowego
Szpital Grochowski - wykonanie przykrycia stropem hollu wejściowego
Szpital Grochowski - wykonanie przykrycia stropem hollu wejściowego
Szpital Grochowski - wykonanie przykrycia stropem hollu wejściowego
Szpital Grochowski - wykonanie przykrycia stropem hollu wejściowego
Szpital Grochowski - wykonanie przykrycia stropem hollu wejściowego
Szpital Grochowski - wykonanie przykrycia stropem hollu wejściowego
Szpital Grochowski - wykonanie przykrycia stropem hollu wejściowego
Szpital Grochowski - wykonanie przykrycia stropem hollu wejściowego
Szpital Grochowski - wykonanie przykrycia stropem hollu wejściowego


created by http://www.seetop.pl/