Sienkiewicza - rozbudowa infrastruktury technicznej ośrodka obliczeniowego w budynku PKO BP

Prace zrealizowane na zlecenie firmy Elektrobudowa S.A w budynku PKO BP przy ulicy Sienkiewicza 12/14 w Warszawie obejmowały swym zakresem zarówno roboty konstrukcyjno-budowlane jak i elektryczne. W skład prac wchodziło przebudowanie pomieszczeń piwnicy i parteru na potrzeby montażu agregatu prądotwórczego,  wykonanie instalacji elektrycznych związanych z przebudowywanymi pomieszczeniami oraz przyłączeniem projektowanego agregatu prądotwórczego do sieci elektroenergetycznej.
Sienkiewicza - fundament pod agregat prądotwórczy
Sienkiewicza - fundament pod agregat prądotwórczy
Sienkiewicza - fundament pod agregat prądotwórczy


created by http://www.seetop.pl/