2011

Roboty polegające na rozbiórce istniejącego obiektu stacji paliw, wykonaniu przyłączy instalacji kanalizacji sanitarnej, elektrycznej oraz instalacji kanalizacji deszczowej w oparciu o separator substancji ropopochodnych i pole rozsączające.
czytaj więcej
Budowa stanu surowego świetlicy w miejscowości Zgorzała Gmina Lesznowola. W skład robót wchodziły prace związane z przekładką istniejącego drenażu kolidującego z realizowaną inwestycją oraz kompleksowa realizacja stanu surowego budynku użyteczności publicznej jakim jest świetlica.
czytaj więcej
Wykonanie fundamentu pod zbiornik CO2 na terenie Centrum Logistyczno Magazynowego Jeronimo Martins Dystrybucja S.A., Wyszków.
czytaj więcej
Modernizacja stacji paliw w miejscowości Słupno dla Shell Polska. Prace obejmowały wymianę instalacji sanitarnych i elektrycznych wewnętrznych oraz roboty wykończeniowe wewnętrzne i renowację elewacji budynku stacji.
czytaj więcej


1 2
created by http://www.seetop.pl/